Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is een belangrijke motor van de economie. Resultaten boeken kan alleen met werknemers die ervoor gaan, die hun schouders eronder zetten. Op wie u kunt rekenen. Vitale werknemers zijn de brandstof voor uw bedrijf.

isVitaal ontzorgt ondernemers met een aanpak die is gericht op het versterken van werknemers.

Vitale werknemers

Als werkgever bent u gebaat bij werknemers die het beste van zichzelf aan de onderneming geven.
isVitaal kan dreigende uitval voorkomen, vermindert ziekteverzuim en biedt perspectief.
Werknemers willen zekerheid in hun bestaan, baanbehoud, geen financieel gedoe, een fijne woning in een veilige woonomgeving, een goede fysieke en mentale gezondheid. Een sociaal netwerk. Werknemers hebben zo hun eigen uitdagingen.

Indien de werknemer problemen heeft in het werk of in de privésituatie, komen zijn vitaliteit en veerkracht onder druk te staan. Dit is van invloed op zijn functioneren en inzetbaarheid in het werk. En de meeste problemen komen niet alleen. Echtscheiding gaat vaak samen met financiële problemen, voortdurende stress beïnvloedt de concentratie en gezondheid, ruzie op het werk leidt tot spanning. Problemen zijn dikwijls een trigger van (dreigend) ziekteverzuim.

Met isVitaal investeert u als ondernemer op een verantwoorde manier in uw werknemers, zodat ze fysiek en mentaal fit zijn en blijven. En optimaal presteren.

Hoe werkt isVitaal

isVitaal brengt de juiste weg naar verbetering. isVitaal brengt vitaliteit (terug) in uw onderneming.
Voor de werknemer die dreigt uit te vallen of zich frequent ziek meldt, staat isVitaal klaar.

De werknemer start zelf actief met isVitaal door het invullen van een praktische digitale vragenlijst. Deze vragenlijst geeft inzicht in welke belemmeringen de werknemer ervaart in zijn leven op het gebied van werk, inkomen, leven, relaties, gezondheid, ambitie etc.
De vragenlijst brengt ook de talenten van de medewerker in kaart.

De werknemer gaat met belemmeringen in de persoonlijke en werksituatie aan de slag. Hij krijgt daarbij ondersteuning en het vertrouwen van de isVitaalcoach, een deskundige en ervaren professional die van aanpakken houdt. En zo nodig een duwtje in de rug geeft.
De isVitaalcoach verwijst indien noodzakelijk de werknemer door naar specialistische hulp.

De aanpak van een isVitaalcoach is erop gericht om uw werknemer te ondersteunen in de aanpak van zijn problemen. In de praktijk zijn drie tot vijf gesprekken voldoende. Belemmeringen worden onderkend en aangepakt. Op maat, passend bij de mogelijkheden en de situatie van de werknemer. Die daardoor zicht krijgt op oplossingen en perspectief ziet. En weer nieuwe energie krijgt.

Een isVitaaltraject hoeft niet langer te duren dan noodzakelijk.
De gesprekken met de isVitaalcoach vinden plaats op de plek die voor de werknemer het meest wenselijk is. Dat kan op het werk zijn, maar ook elders. Soms is het goed om letterlijk van een afstand naar de situatie te kijken die knelt. Dat geeft ruimte voor het bedenken van oplossingen.

De informatie in de gesprekken is vertrouwelijk en de aanpak is praktisch en discreet.

Minder verzuim, tot 35%

isVitaal monitort vanaf 2011 de resultaten van de geboden trajecten. Dat zijn er jaarlijks meer dan 100. De conclusie is dat het ziekteverzuim daalt met 35%. Een verrassend hoog percentage.

Een isVitaaltraject biedt werknemers de noodzakelijke ondersteuning om grip op hun eigen leven te behouden of weer terug te krijgen. Zowel op het werk als in de privésituatie. Er wordt gewerkt aan oplossingen. Er ontstaat weer perspectief.

isVitaal werkt.

Bereken hier uw kosten en opbrengsten

Ziek zijn kost geld. Zieke werknemers kosten geld. Geld dat u als ondernemer liever in uw bedrijf stopt.

Investeren in isVitaal loont:

  • Medewerkers worden vitaler
  • Het ziekteverzuim daalt
  • De inzetbaarheid van medewerkers stijgt

Rekenmachine_Isvitaal
isVitaal ontzorgt de ondernemer. isVitaal biedt u als ondernemer de mogelijkheid om zich te verzekeren van deze dienst in de vorm van een abonnement, zodat isVitaaltrajecten direct ingezet kunnen worden wanneer nodig. Een afspraak met een isVitaalcoach is snel gemaakt.

Bereken het voordeel